Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2011

Kościół farny zza drzew

Obraz

Zespół Sakralno-Pielgrzymkowy w Krośnie

Obraz
Zapraszam do odwiedzenia wspaniałego miejsca, zespołu sakralno-pielgrzymkowego w Krośnie koło Ornety.
Zespół pielgrzymkowy w Krośnie wzorowany był na znanym założeniu architektonicznym Świętej Lipki. Budowniczym barokowego kościoła był Jan Krzysztof Reimers z Ornety. Zadanie realizował według wcześniej przygotowanego projektu w Warszawie, którego autorem najprawdopodobniej był Józef Piola. Budowle zespołu: kościół, obejścia krużgankowe z kaplicami narożnymi i dom księży emerytów wybudowane zostały z czerwonej cegły i pokryte tynkiem. Dom połączony jest z kościołem napowietrznym gankiem na wysokości pierwszego piętra. Za kościołem, w obrębie krużganka, ocalał też cmentarz proboszczów. Całe przedsięwzięcie budowy finansowane było z fundacji założonej przez archiprezbitera Kacpra Simonisa z Ornety, który był też sekretarzem kapituły warmińskiej.
We wnętrzu zachował się ołtarz główny z 1724 r., z kopią cudownej figurki Matki Boskiej, jej oryginał zaginął w 1945 roku. W kościele zna…

Kapliczki warmińskie: Kraszewo

Obraz
O świcie

W Kiwitach: ene, due, rabe...

Obraz
Bociany warmińskie

Krzyż przydrożny

Obraz
Trasa Kiersnowo-Połapin

Kościół p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Runowie

Obraz
Kościół w Runowie wybudowany w końcu XIV w.

Ignalin. Kościół p.w. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej

Obraz
Gotycki kościół p.w. św. Jana ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Ignalinie (nieopodal Lidzbarka Warmińskiego) powstał w drugiej połowie XIV w. Doszczętnie zniszczony został odbudowany. Obecny kościół to późnobarokowa budowla z połowy XVIII wieku, którą konsekrował sam biskup Ignacy Krasicki. Wieżę wieńczy baniasty hełm. Obok znajduje się neoklasycystyczna plebania z połowy XIX w.

Jeśli dziś środa, to jestem w Olsztynie

Obraz
Na zdjęciach:  1. Kamienica Naujacka, ul. Dąbrowszczaków, 2. Narożnik dawnych Delikatesów Wiejskich, ul. Dąbrowszczaków, 3. Dawna Rejencja Pruska, róg Piłsudskiego i Kościuszki, 4. Budynek straży pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości.

Sanktuarium w Krośnie koło Ornety

Obraz
Budowa zespołu pielgrzymkowego w Krośnie wzorowana była na znanym założeniu architektonicznym Świętej Lipki. Budowniczym barokowego kościoła był Jan Krzysztof Reimers z Ornety. Zadanie realizował według wcześniej przygotowanego projektu w Warszawie, którego autorem najprawdopodobniej był Józef Piola. Budowle zespołu: kościół, obejścia krużgankowe z kaplicami narożnymi i dom księży emerytów wybudowane zostały z czerwonej cegły i pokryte tynkiem. Dom połączony jest z kościołem napowietrznym gankiem na wysokości pierwszego piętra. Za kościołem, w obrębie krużganka, ocalał też cmentarz proboszczów. Całe przedsięwzięcie budowy finansowane było z fundacji założonej przez archiprezbitera Kacpra Simonisa z Ornety, który był też sekretarzem kapituły warmińskiej. We wnętrzu zachował się ołtarz główny z 1724 r., z kopią cudownej figurki Matki Boskiej, jej oryginał zaginął w 1945 roku. W kościele znajduje się też ambona późnobarokowa z 1725 r. ze srebrnymi elementami wystroju. Budy…

Sanktuarium w Stoczku Klasztornym

Obraz

Dawny dworzec PKP w Lidzbarku Warmińskim

Obraz
Pozostałości dworca PKP w Lidzbarku Warmińskim, z drugiej strony budynek dzierżawi PKS w Bartoszycach, placówka terenowa w Lidzbarku Warmińskim. Dawniej z tego miejsca odjeżdżały pociągi w kierunku Słobit-Bartoszyc, Sątop-Samulewa, Czerwonki-Korniewa w Obwodzie Kaliningradzkim (linia 224), Górowa Iławeckiego. Znajdowały się tu 3 perony oraz dwie kasy, lokomotywownia, wieża wodna. Stacja kolejowa została otwarta 1 października 1899 roku, całkowicie zamknięto ją w 2005 roku. 1 czerwca 1996 roku odjechał stąd ostatni pociąg pasażerski relacji Czerwonka-Lidzbark Warmiński.

Lidzbark Warmiński. Kino Capitol

Obraz
Budynek byłego Kina Capitol w Lidzbarku Warmińskim. Obecnie obiekt przebudowany pod centrum handlowe. 
Polecam stronę TU BYŁO KINO: - Kino Capitol - Lidzbark Warmiński -Kino Kopernik - Olsztyn -Kino Polonia - Olsztyn - Kino Fregata - Frombork - Kino Legenda - Barczewo - Kino Przyjaźń - Dobre Miasto - Kino Zorza - Reszel

Zabudowa ryglowa, czyli mur pruski na Warmii

Obraz
Mur pruski- tak potocznie określa się ścianę ryglową, szkieletową, szachulcową. Jest to rodzaj ściany wypełnionej murem z cegły, gruzu, gliny lub trzciny. Rezultatem jest specyficzny wizerunek otynkowanego zwykle na biało budynku poprzecinanego ciemnymi od dziegciu belkami, ułożonymi w kratownicę z ukośnymi zastrzałami. Widoczna konstrukcja drewniana traktowana jest jako element dekoracyjny, często impregnowany lub malowany. Mur pruski znany jest od średniowiecza, stosowany był w budownictwie mieszkalnym i gospodarczym. Budowle ryglowe występują na Śląsku, w zachodniej i północno-wschodniej Polsce, na Kaszubach czy Warmii i Mazurach. Jego rozpowszechnienie jest związane z kolonizacją na prawach niemieckich. Na zdjęciach: 1. Zabytkowa willa w Lidzbarku Warmińskim. 2. Lidzbark Warmiński, ul. Dębowa, budynek gospodarczy. 3. Dawna kolejowa wieża ciśnień w Olsztynie. 4. Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci "Arka", Olsztyn, ul. Niepodległości.  5. Budynek Stowarzyszenia SARP w Olszt…

Zabytkowy Lidzbark Warmiński

Obraz

Pocztówka z Lidzbarka Warmińskiego

Obraz

Pocztówka olsztyńska

Obraz

Lidzbark Warmiński. Budynek dawnego młyna

Obraz

Stoczek Klasztorny - ucieczka od zgiełku

Obraz
Do Stoczka Klasztornego wybrałem się z miłą chęcią po raz kolejny. Corocznie bywam na odpuście, który ma miejsce w ostatnią niedzielę sierpnia i związany jest ze świętem ku czci Matki Bożej Królowej Pokoju. Stoczek to malownicza wieś, która urzeka pięknem warmińskich pagórków i bezkresną ciszą.
Wieś położona jest 12 km na wschód od Lidzbarka Warmińskiego, a jej nazwa oznacza źródło, co jest związane z Matką Królową Pokoju. Sanktuarium zostało założone w czasach średniowiecznych. Bernardyni opiekowali się klasztorem do 1810 r., czyli do momentu kasaty zakonu w Prusach. Oficjalne zamknięcie sanktuarium nastąpiło w 1826 r. W roku 1957 sanktuarium przejęli księża marianie. Dziś odrestaurowane urzeka swym pięknem.

Z miejscem powstania kościoła związana jest legenda:
"Dwie dziewczynki pracowały przy zbiorze siana na łące w pewnej odległości od Stoczka, w miejscu, gdzie obecnie wznosi się kościół. W spróchniałym częściowo pniu starego dębu znalazły piękną figurę Matki Bożej.…

Remont zamku w Lidzbarku Warmińskim

Obraz
1,23 miliona euro - dokładnie tyle pójdzie na odnowienie zamku w Lidzbarku Warmińskim. Za te pieniądze zostanie naprawiony dach, konserwatorzy zajmą się krużgankami, zarówno kamieniem, jak i polichromią, zostanie odnowiony dziedziniec i pokrywający go bruk.Więcej...

Uliczki Lidzbarka Warmińskiego

Obraz

Lidzbark Warmiński, ul. Dębowa

Obraz
Lidzbark Warmiński, ul. Dębowa.  Wspaniale odrestaurowany budynek jest przykładem zabudowy warmińskiej w postaci murowanych i częściowo drewnianych obiektów mieszkalnych oraz gospodarczych. Posiada on wieżę wykonaną w stylu ryglowym, tzw. mur pruski (to mur z cegły, gruzu, czasem gliny i trzciny). Przy budynku widoczny jest fragment obwarowań obronnych. Przy ulicy Dębowej, wzdłuż brzegów Symsarny, malowniczo ocienionych wierzbami, wznoszą się stare spichrze oraz pozostałości młynów.

Zamek Biskupów Warmińskich

Obraz
Zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim

Kościół farny w Lidzbarku Warmińskim

Obraz

Lidzbark Warmiński. Mury obronne

Obraz