L jak Lidzbark Warmiński

Moja fotograficzna wycieczka rozpoczęła się od dokładnego obejrzenia zamku biskupów warmińskich. To warownia okazała, zlokalizowana przy rzece Symsarnie, nieopodal biegnie też nurt Łyny. Zamek zbudowano z cegły z kamienną podmurówką, w narożniku północno-wschodnim znajduje się potężna wieża o 14 kondygnacjach, w dolnej części jest czworoboczna, a w górnej ośmioboczna. W pozostałych narożnikach znajdują się małe wieżyczki. Z drugiej strony zamku zlokalizowana jest fosa oraz niewielki amfiteatr. Gdy bp Ignacy Krasicki po raz pierwszy znalazł się na zamku tak scharakteryzował jego dawnych założycieli:
"Sterowni o dostatki, zbiór jadła, napojów,
Więcej piwnic, spichrzów mieli niż pokojów".
W jednym z listów pisał również: "Jest tu tak zimno, tak zimno, że ledwo utrzymać mogę pióro, w pokoju, którego mimo ustawicznego podtrzymywania ognia nie mogę ogrzać".
Kolejnym zabytkiem są pozostałości murów obronnych, zlokalizowane nieco wyżej niż zamek, ukryte są w plątaninie lidzbarskich uliczek. Powstały one przed 1357 r. Ulegały wielokrotnie przebudowom i odbudowom. Zasięg murów poszerzono w kierunku zachodnim. Ich jakość wykazały wielokrotnie odparte oblężenia.
Idąc dalej uliczkami natrafiam na kościół farny. Kościół p.w. Świętego Piotra i Pawła powstał w XIII wieku. W 1315 r. poświęcono drewniany kościół poprzedzający obecny, którego budowę rozpoczęto w połowie XIV wieku. Kościół był odnawiany wielokrotnie po licznych pożarach. Ostatnią odbudowę zakończono w 1718 roku. W latach 1870 - 1876 przeprowadzono gruntowną jego restaurację, a w latach 1891 - 1896 dobudowano prezbiterium wraz z zakrystiami. Jest to kościół późnogotycki.
Nieopodal znajduje się też cerkiew prawosławna, stanowiąca wybitne dzieło architektury protestanckiej na Warmii. Wybudowano ją w latach 1818-1823. Budynek ma kamienną podmurówkę, wykończony jest z drewnem. Do jego budowy wykorzystano ideę łączenia historycznych form zaczerpniętych z różnych stylów i epok w nowatorskie struktury pod względem kompozycji i estetyki.
Chyba najcenniejszym okazem jest Wysoka Brama. Niegdyś do Lidzbarka Warmińskiego prowadziły trzy bramy noszące nazwy: Dobromiejska, Młyńska i Wysoka. Do dziś zachował się tylko fragment trzeciej z tych bram, tak zwane przedbramie. Dziś nazywane Wysoką Bramą. To 4- piętrową budowla gotycka. Pochodzi z roku 1352. Po dwóch bokach posiada dwie półokrągłe baszty. A nieopodal Wysokiej Bramy znajduje się wspaniała ciastkarnia, latem z ogródkiem. Można w niej spędzić naprawdę dużo czasu kontemplując i spoglądając na gwar miejski.
Będąc w Lidzbarku Warmińskim warto zwiedzić też oranżerię Krasickiego, czyli letnie ogrody biskupie oraz  kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Zapraszam na Warmię!

Komentarze

Popularne posty