Zespół Sakralno-Pielgrzymkowy w Krośnie

Zapraszam do odwiedzenia wspaniałego miejsca, zespołu sakralno-pielgrzymkowego w Krośnie koło Ornety.
Zespół pielgrzymkowy w Krośnie wzorowany był na znanym założeniu architektonicznym Świętej Lipki. Budowniczym barokowego kościoła był Jan Krzysztof Reimers z Ornety. Zadanie realizował według wcześniej przygotowanego projektu w Warszawie, którego autorem najprawdopodobniej był Józef Piola. Budowle zespołu: kościół, obejścia krużgankowe z kaplicami narożnymi i dom księży emerytów wybudowane zostały z czerwonej cegły i pokryte tynkiem. Dom połączony jest z kościołem napowietrznym gankiem na wysokości pierwszego piętra. Za kościołem, w obrębie krużganka, ocalał też cmentarz proboszczów. Całe przedsięwzięcie budowy finansowane było z fundacji założonej przez archiprezbitera Kacpra Simonisa z Ornety, który był też sekretarzem kapituły warmińskiej.
We wnętrzu zachował się ołtarz główny z 1724 r., z kopią cudownej figurki Matki Boskiej, jej oryginał zaginął w 1945 roku. W kościele znajduje się też ambona późnobarokowa z 1725 r. ze srebrnymi elementami wystroju. Budynkiem sąsiadującym z sanktuarium jest barokowa plebania z 1722 roku. Ma ona zostać zmieniona na miejsce spotkań młodzieży polskiej i niemieckiej. Zespół jest ciągle remontowany, co podnosi z roku na rok jego wartość architektoniczną i czyni go jeszcze piękniejszym.
Na mojej warmińskiej trasie, obok Fromborka i Stoczka Klasztornego, Krosno jest jednym z najwspanialszych miejsc duchowego spokoju. Przebywając tu odczuwa się niesamowity klimat. Warto posiedzieć na ławeczce i pokontemplować przy tej pięknej świątyni.


Wieś Krosno powstała na lokacyjnym prawie chełmińskim w 1384 roku. Znajduje się około 4 km na północny-wschód od Ornety. Położona jest na Równinie Orneckiej, nad Drwęcą Warmińską. Przy drodze prowadzącej do kościoła znajduje się krzyż oraz kilka kapliczek. To czyni miejsce jeszcze piękniejszym.
Zapraszam na Warmię!
 

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty