Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2012

Lidzbark i okolica. Smolajny

Obraz
Na zdjęciach: neobarokowy dworek myśliwski i wieża bramna z oficyną - letnia rezydencja biskupów warmińskich. Pałac w Smolajnach zbudowali warmińscy biskupi w latach 1741-1746 z inicjatywy Adama Stanisława Grabowskiego. Biskup Błażej Ignacy Krasicki urządził park i wybudował wieżę bramną oraz oficynę. Nadał też majątkowi styl ogrodów angielskich. Krasicki w Smolajnach zbudował także zwierzyniec, założył hodowlę jeleni oraz dbał o odpowiednią ich ilość na polowania w pobliskich lasach. Tworzył tu i pracował nad swoimi największymi dziełami, jak choćby nad pełniącym w późniejszym czasie funkcję hymnu narodowego, utworem Święta miłości kochanej Ojczyzny. Już w XV wieku majątek Smolajny był własnością biskupów warmińskich. Obiekty folwarczne były niszczone przez wojska polsko-litewskie w 1414 roku, podczas konfliktu z Zakonem w latach 1519-1521, jak i w czasie wojen szwedzkich. Zawsze je odbudowywano.

Krasicki - i wszystko jasne

Obraz