Sanktuarium w Stoczku Klasztornym

O Stoczku na Warmii mógłbym pisać wiele. To moja odskocznia. Sanktuarium, wieś, pola i łąki, rowerowe eskapady, plenery malarskie, chwile w zimnych krużgankach i spokój. Nawet niebo jest tu lazurowe. Dobrze mieć takie miejsce na ziemi. Prawie własne.
Obraz Matki Bożej Pokoju został sprowadzony w 1640 r. z Rzymu przez biskupa Mikołaja Szyszkowskiego, a ukoronowany przez Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Polski w 1983 r.  Suknia wiedeńska była odlewana w Olsztynie i dodano ją do obrazu w 1687 r. Berło jest kilkanaście lat młodsze. Sanktuarium to też miejsce, w którym władze PRL 12 października 1953 r. uwięziły prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stara legenda głosi, że pewien misjonarz zawiesił na dębie figurkę Madonny. Po licznych wojnach i epidemiach figurka została znaleziona przez dwie dziewczynki grabiące siano (ok. XVI w.). Za czasów biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza zbudowano na tym miejscu skromną kaplicę, w XVII w. okrągłą świątynię, a wiek później dobudowano krużganki i narożne kaplice.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Dawny dworzec PKP w Lidzbarku Warmińskim

Neobarokowa kaplica w Markajmach

Dworzec, elewator, spichlerz i wieża ciśnień, czyli Lidzbark Warmiński opuszczony