Jeziorańskie kościoły, kaplice i kapliczki

Poewangelicki kościół pw. Błogosławionej Jadwigi (konsekrowany w 1887 r.) przy ul. Mickiewicza w Jezioranach.
Brama cmentarza ewangelickiego składająca się z czterech filarów z resztkami żelaznych wierzei, który założono w tym samym czasie, co kościół.

Dawna kaplica filialna, obecnie kościół filialny pw. św. Krzyża przy ul. Kopernika. To budynek barokowy z drugiej połowy XVI w., restaurowany w 1766 r., odnowiony w 1927 r., remont kapitalny przeprowadzono w 1959 r. Przy szczycie wschodnim wieżyczka nakryta jest barokowym hełmem z chorągiewką, na której widnieją daty 1623 i 1927.
W Jezioranach znajdują się dwie kapliczki miejskie. Pierwsza pochodzi z końca XVIII w., o typowej dla tego okresu bryle i proporcjach oraz nietypowym rozwiązaniu elewacji frontowej flankowanej przez dwie masywne półkolumny. Wzorowana na architekturze barokowej. Druga kapliczka została wzniesiona na przełomie XIX i XX w., jest murowana i tynkowana, o formach neogotyckich zwieńczonych prostą, masywną sterczyną z namiotowym dachem i krzyżem. Po jednej stronie znajduje się dekoracja wykonana na desce malarskiej. Kapliczka pośrodku to kapliczka na rozstaju dróg, nieopodal Jezioran.

Gotycki kościół św. Bartłomieja z 1390 r. (według tradycji miał być ukończony w 1345 r., kiedy w dokumencie lokacyjnym uposażył go biskup Herman z Pragi) z wieżą dobudowaną w początkach XX wieku i cenną kołatką - jednym z rzadkich okazów sztuki odlewniczej. Wzniesiony jako trójnawowa hala bez chóru o czterech przęsłach, na planie zapożyczonym z kościoła św. Jana w Ornecie. Cegła ułożona według tzw. wątku polskiego z podmurówką z kamienia polnego. W 1912 r. kościół był poddany gruntownej renowacji, połączonej z rozbudową korpusu o dwa przęsła wschodnie, a wieża nadbudowana o dwie kondygnacje. Prezbiterium nie zostało wyodrębnione, ale dobudowano nową kruchtę i podwyższono wieżę.

Obecnie jest to budowla halowa, trójnawowa, sześcioprzęsłowa (dwa przęsła pseudogotyckie), z piętrową zakrystią od strony północnej, kruchtą od strony południowej i kwadratową wieżą od strony zachodniej. W nawie głównej sklepienie gwiaździste, w nawie bocznej - sieciowe. Wieża z zegarem, czterokondygnacyjna z ostrołukowymi blendami. Portal ostrołukowy z profilowanymi ościeżami. W fasadzie kruchty znajduje się metalowa płaskorzeźba z popiersiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem i napisem, odnoszącym się do pożaru z 1873 r.

Wyposażenie kościoła w większości barokowe (niejednolite, mieszane, z XVIII i XIX w.). Ołtarz główny z warsztatu Jana Chryzostoma Schmidta z Reszla pochodzi z roku 1734 r., konsekrowany przez bp Adama Stanisława Grabowskiego 16 października 1752 r. Za: wikipedia.pl

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Dawny dworzec PKP w Lidzbarku Warmińskim

Neobarokowa kaplica w Markajmach

Dworzec, elewator, spichlerz i wieża ciśnień, czyli Lidzbark Warmiński opuszczony