Samolubie – kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Wieś Samolubie została założona w latach 1333-1342 przez Henryka Lutra. W 1903 r. na terenie parafii w Samolubiu powstała kaplica katolicka pod wezwaniem św. Wojciecha, która została wybudowana w stylu neogotyckim, rozbudowano ją później do rozmiarów kościoła. Jest on zbudowany z cegły, na planie podłużnym z wyodrębnionym prezbiterium i dołączoną zakrystią. Nad frontową fasadą przysłoniętą chórem, wznosi się latarenka z dzwonem. Okna są łukowe, niektóre z witrażami.
Barcja to kraina historyczna w Prusach, na wschodnim brzegu Łyny, zamieszkiwana przez jedno z plemion pruskich – Bartów. Terytorium Barcji wchodziło w skład diecezji warmińskiej i dominium warmińskiego. Od południa i wschodu Barcja graniczyła z Galindią. Sam powiat bartoszycki, przy granicy którego jesteśmy, składa się z trzech różnych części: okolice Górowa Iławeckiego to dawna Natangia, gmina Bisztynek stanowiła kiedyś część dominium warmińskiego, zaś Sępopol i Bartoszyce to dawna Barcja właśnie. Dla zobrazowania tematu proszę spojrzeć na mapę z atlasu historycznego. Bartowie przystąpili po raz pierwszy do walki z Krzyżakami w 1242 r., uczestnicząc wraz z Warmami i Natangami w oblężeniu Bałgi. W 1248 roku Bartowie wspomagali Jaćwingów podczas najazdu na nich książąt ruskich Daniela i Wasylka. Po upadku powstania rozpoczęły się najazdy krzyżackie na ziemie Bartów. Ataki Krzyżaków nastąpiły w latach 1251–1252, gdy kolejnych najazdów dokonali: margrabia branderburski Otto III, biskup Merseburga Henryk I i hrabia von Schwarzburg. Ich następstwem było opanowanie całego terytorium i wybudowanie na jego obszarze zamków m.in. w Bartoszycach. Po stłumieniu licznych powstań, ziemia Bartów została włączona do państwa zakonu krzyżackiego, następnie podzielona. Zobacz też: Warmia.
A krowy jak to krowy, bardzo lubią słodycze. Ta pokochała nas za ręcznie zawijane krówki z dobromiejskiej Jutrzenki. Ot, taki zbieg okoliczności. A nieopodal Samolubia swoim dzikim nurtem pędzi do Rosji rzeka Łyna (ros. Лава, niem. Alle, prus. Alna).

Popularne posty z tego bloga

Dawny dworzec PKP w Lidzbarku Warmińskim

Neobarokowa kaplica w Markajmach

Dworzec, elewator, spichlerz i wieża ciśnień, czyli Lidzbark Warmiński opuszczony